Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΓΕΛ για τις δημιουργικές εργασίες (Δ.Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ) - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά τις δημιουργικές εργασίες των ημερών 4, 5, 6,  8 και 13/9/2017 για τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ στη Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας επισυνάπτεται. 

 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ Αθήνας

Βενετία Μπαλτά

Σχολική Σύμβουλος

 

 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΓΕΛ για τις δημιουργικές εργασίες (Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής) -ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά τις δημιουργικές εργασίες των ημερών 4, 5, 6, 7, 8 και 13/9/2017 για τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής επισυνάπτεται. 

 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ Αθήνας

Βενετία Μπαλτά

Σχολική Σύμβουλος

 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΓΕΛ για τις δημιουργικές εργασίες/ Δεύτερο μέρος του επιμορφωτικού προγράμματος (Δ.Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα των ημερών 6/9/2017, 8/9/2017 και 13/9/2017 για τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας επισυνάπτεται.

 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ Αθήνας

Βενετία Μπαλτά

Σχολική Σύμβουλος