Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΓΕΛ για τις δημιουργικές εργασίες (Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής) -ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά τις δημιουργικές εργασίες των ημερών 4, 5, 6, 7, 8 και 13/9/2017 για τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής επισυνάπτεται. 

 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ Αθήνας

Βενετία Μπαλτά

Σχολική Σύμβουλος