Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΓΕΛ για τις δημιουργικές εργασίες (Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα των δύο πρώτων ημερών (4/9/2017 και 5/9/2017) που αφορά τις δημιουργικές εργασίες, για τους εκπαιδευτικούς των ΓΕΛ στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής επισυνάπτεται. 

 

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του 2ου ΠΕΚ Αθήνας

Βενετία Μπαλτά

Σχολική Σύμβουλος