Ισολογισμός Σεπτεμβρίου 2016

Δημοσίευση ισολογισμού Σεπτεμβρίου. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.