Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος

Υποδιευθυντής Π/θμιας

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 Αν. Αττικής

Ο Μπαμπαρούτσης Χαράλαμπος του Αποστόλου είναι κάτοχος Διδακτορικού στο επιστημονικό πεδίο «Αξιολόγηση» του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού (master) στις Φυσικές Επιστήμες στην εκπαίδευση του τομέα Φυσικών Επιστημών Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Στο συγγραφικό του  έργο συμπεριλαμβάνονται βιβλία, δημοσιεύσεις αρκετών εισηγήσεων και άρθρων σε διεθνή συνέδρια, συλλογικούς τόμους  και έγκριτα διεθνή περιοδικά με αντικείμενο: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, Αξιολόγηση μαθητή, Αξιολόγηση εκπαιδευτικού, Αξιολόγηση διδακτικών προσεγγίσεων, και Διδακτική των Φ.Ε.

Συμμετέχει  ως εισηγητής σε πολλά διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου.

Είναι ενεργό μέλος σε επιστημονικές επιτροπές, ερευνητικές ομάδες, επιστημονικές ενώσεις και εταιρίες.

Συμμετέχει σε οργανωτικές επιτροπές πολλών συνεδρίων και επιμορφωτικών ημερίδων.

Διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.( προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα) , μετεκπαίδευση, σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα εκπ/κων, προγράμματα του ΕΚΔΔΑ ως πιστοποιημένο  μέλος του σχετικού μητρώου ,  ΠΕΚ, πειραματικά σχολεία και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θέσεις Ευθύνης :Πάρεδρος Αξιολόγησης και επιμόρφωσης στο Π.Ι., Σχολικός σύμβουλος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, Υποδιευθυντής ΠΕΚ, Πρόεδρος και Μέλος επιτροπών αξιολόγησης κ.ά.