Ευελπίδου Νίκη/Νικολέττα

Πρόεδρος Σ.Σ. - Δ/ντής ΠΕΚ

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://evelpidou.geol.uoa.gr/

Η Νίκη Ευελπίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γεωλόγος στο πρώτο πτυχίο, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωγραφία και το Περιβάλλον, αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεω-αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Franche Compte (Γαλλία), έχει από νωρίς ασχοληθεί ενεργά με τη γεωμορφολογία, τις μεταβολές στάθμης θάλασσας, την παλαιογεωγραφία, τη μελέτη και μοντελοποίηση φυσικών κινδύνων, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 230 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 17 συγγράμματα με τη μορφή βιβλίων ή Πανεπιστημιακών σημειώσεων, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. To 2013, έλαβε βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του Ελληνικού χώρου, για την εργασία με τίτλο "Evidence of a recent rapid subsidence in the S-E Cyclades (Greece): an effect of the 1956 Amorgos earthquake?". Σύμφωνα με την Ακαδημία Αθηνών πρόκειται για υψηλής στάθμης επιστημονική μελέτη η οποία συμβάλλει στην γνώση ενός σημαντικού γεωλογικού γεγονότος του πρόσφατου παρελθόντος. Επιπλέον, το 2012, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 της απένειμε Βραβείο Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης για το συντονισμό του προγράμματος Erasmus για το έτος 2011-2012 με τίτλο ?Runoff Erosion?.

Η εφαρμοσμένη έρευνα της Νίκης Ευελπίδου έχει αναγνωριστεί και υποστηρίζεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όσο και Διεθνώς με πλήθος χρηματοδοτήσεων (Κοινοτική πρωτοβουλία Interreg, Leonardo DaVinci, Erasmus+) και συμμετοχή στις δράσεις G2, A27, 634, C22, ES0701, ES0907, ES1104του COST της European Science Foundation.